piątek, 30 maja 2014

"Odnaleźć nadzieję"

Dzisiejsze spotkanie poprowadził Zdzisław i pierwszą jego część przeznaczył na omówienie zaplanowanego na jutro pikniku z okazji Dnia Dziecka. Podzieliliśmy się rolami i ustaliliśmy prowadzących i asystujących przy poszczególnych zabawach dla dzieci. Każdy z nas odpowiedział także na pytanie zadane przez Zdzisława: „Dlaczego to robię?”, a wiążące się ściśle z jutrzejszą imprezą na osiedlu Rolnicza.

Po przerwie Jan rozdał nam broszurki Wydawnictwa SGM Lifewords "Odnaleźć nadzieję"
Zawarte w niej fragmenty z Pisma Świętego niosą nadzieję ludziom, którym jej zabrakło.


niedziela, 25 maja 2014

Za tydzień Dzień Dziecka

W najbliższą sobotę wspólnie z mieszkańcami osiedla na Rolniczej planujemy zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka.
piątek, 23 maja 2014

Zozstrzyganie sporów

Dzisiaj Jan zaproponował, abyśmy przeczytali

Pierwszy List do Koryntian 6, 1-11
Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi! W ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. 

W tym fragmencie Paweł wytyka braciom wierzącym istnienie waśni między nimi, a ponadto rozstrzyganie takich sporów przed niewierzącymi. Nie jest dobrze, kiedy brat procesuje się z bratem, szukając rozjemców poza kościołem. Już samo zaistnienie waśni pośród braci wierzących przynosi im ujmę, jak gdyby zapomnieli, że wyrzekli się wszelkich występków w imię Pana Jezusa.


piątek, 16 maja 2014

Nasze i Boże plany

Małgorzata rozpoczęła spotkanie krótką modlitwą. Potem Jan, Terenia, Zdzisław, Darek i Małgorzata powiedzieli, w jakim nastroju i z jakim samopoczuciem rozpoczynają grupę.

Na dzisiaj Małgorzata zaplanowała, żebyśmy zapoznali się z metodą porządkowania informacji na określony temat, która znana jest pod nazwą Analiza SWOT. Aby przećwiczyć sporządzanie takiej analizy, wzięliśmy na warsztat możliwość przekształcenia się naszej grupy wsparcia w grupę streetworkerów. Rozważaliśmy wspólnie, jakie są szanse na powodzenie tego przedsięwzięcia.

Analiza SWOT mozliwości przekształcenia się naszej grupy w grupę streetworkerów

Nasza analiza SWOT odnosiła się do wymyślonego przez nas założenia, ale tą metodą możemy posłużyć się, rozwiązując poważniejsze problemy z życia codziennego. Może być ona pomocna np. przy rozważaniu przez nas możliwości zmiany stanowiska pracy lub podjęcia określonego kierunku studiów, bądź poświęcenia się nowej działalności pomocowej itp. Z pomocą Analizy SWOT możemy określać naszą aktualną pozycję i planować przyszłą. Można na jej podstawie opracować plan działania i określić, co może pomóc w realizacji naszego celu, a co może przeszkodzić oraz na co zwrócić uwagę, żeby ten cel osiągnąć. 

Po ćwiczeniu przyszedł czas na cotygodniową rundkę, podczas której dzieliliśmy się nowinkami o tym, co wydarzyło się w naszym życiu od poprzedniego spotkania.

Po przerwie rozważaliśmy Słowo Boże, które daje nam przekonanie, że każdy człowiek jest cenny dla Boga. Bardzo często osoba uzależniona traci poczucie własnej wartości i nie ma szacunku dla siebie. Otoczenie takiego człowieka potrafi spisać go na straty, czyli "postawić na nim krzyżyk" mówiąc: "Z niego już nic nie będzie, nie wyjdzie z tego". Jednak Pan Jezus nie zapomina o żadnym z nas, nawet o zbłąkanych i zagubionych, złapanych w sidła nałogu. Bogu zależy na tym, aby wszyscy doszli do poznania prawdy.


piątek, 9 maja 2014

Cud

Dzisiaj, oprócz stałych członków Grupy Gedeon, zawitały na nasze spotkanie cztery studentki Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK na kierunku Praca Socjalna. Po rozmowie ze Zdzisławem, liderem naszej grupy, Asia i jej koleżanki: Sylwia, Beata i Ola, zdecydowały się przyjść do porani. Chciały przekonać się, jak wygląda praca samopomocowa w przypadku uzależnienia i współuzależnienia od środków psychoaktywnych. Na początek zamiast tradycyjnej rundki "jak minął tydzień", każdy z członków Grupy Gedeon opowiedział swoją historię. Studentki natomiast przybliżyły nam cel swojej wizyty, który jest związany z kierunkiem studiów, jaki wybrały. Na prośbę Zdzisława opowiedziały też kilka słów o sobie. Byliśmy pełni podziwu dla zaangażowania dziewczyn, które w piątkowe popołudnie poświęciły swój wolny czas i zamiast bawić się, w drugi dzień Juwenaliów, przyszły wysłuchać trudnych i bolesnych historii ludzi uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Po ledwie zauważalnej przerwie, Jan przeczytał dwa fragmenty z Pisma Świętego mówiące o grzechu:

Księga Jeremiasza 17, 5
Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! 

List do Rzymian 3, 11-12
nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. 

Później Zdzisław opowiedział historię swojego trzeźwienia po ponad dwudziestu latach życia w nałogu.
Choroba uzależnienia niszczy człowieka całkowicie, dlatego terapia powinna leczyć Ciało, Umysł i Duszę.

C     U     D
 i      m     u
a      y      s
 ł      s      z
o      ł       a

Wtedy może zdarzyć się CUD zdrowego życia w trzeźwości.

Na koniec zaśpiewaliśmy dwie pieśni. Druga była na życzenie Sylwii, która znała z repertuaru Zdzisława jego oryginalne wykonane piosenki "Czarny chleb i czarna kawa".


wtorek, 6 maja 2014

Plan przyszłego spotkania


W najbliższy piątek na naszym spotkaniu będziemy gościć grupę studentów z UMK. 
  • 16.30 – 16.35 Powitanie Gości zaproszonych na spotkanie 
  • 16.35 – 16.40 Rozpoczęcie spotkania modlitwą 
  • 16.40 – 17.00 Przedstawiamy się wszyscy i mówimy kilka słów o sobie 
  • 17.00 – 17.15 Jan przedstawia krótko historię Grupy Gedeon  
  • 17.15 – 17.45 Rozważamy Słowo Boże – prowadzi Jan 
  • 17.45 – 18.10 Historię swojego życia opowiada Majster 
  • 18.10 – 18.30 Kilka świadectw matek dzieci uzależnionych 
  • 18.30 – 18.50 Pytania i odpowiedzi - dyskusja
  • 18.50 – 19.00 Zakończenie spotkania i pożegnanie Gości