niedziela, 18 grudnia 2016

Spotkanie

Następna grupa wsparcia odbędzie się dopiero w ... przyszłym roku!
Zapraszamy w każdy piątek w godz. 16.30-19.00 pokój nr 1 Wojewódzkiej Poradni Uzależnień i Współuzależnienia przy Szosie Bydgoskiej 1.

piątek, 16 grudnia 2016

Boże Narodzenie

Rozpoczęliśmy z niewielkim opóźnieniem, spowodowanym oczekiwaniem na prowadzącego. Modlitwę Pańską odmówiliśmy trzymając się za ręce: Zdzisław, Jan, Wiesiu, Stasiu, Darek, Przemek, Małgorzata i Terenia. Na początek zaśpiewaliśmy trzy pieśni przy akompaniamencie gitary Wiesława. 
Stasiu odczytał zasady obowiązujące na grupie wsparcia, tak dla przypomnienia oraz cele i zadania jakie przyświecające naszej grupie Gedeon. 

Potem Małgorzata poprosiła Jana o podzielenie się z nami Słowem Bożym, które przygotował na dzisiejsze spotkanie. Rozważaliśmy więc, kim dla każdego z nas jest Jezus, którego przyjście na świat będziemy świętować już za kilka dni. 

Ewangelia Łukasza 1, 7 
I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

Wieki temu, naród wybrany miał problem z rozpoznaniem Jezusa, jako Mesjasza. Oczekiwali Króla, który przywróci Izraelowi dawną świetność. A przecież Jezus przystawał z celnikami i nierządnicami, a ostro karcił uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Nie ma się co łudzić, że w naszych czasach byłoby inaczej, gdyby Jezus przyszedł i sprzeciwiał się dostojnikom religijnym, a przebywał z bezdomnymi, narkomanami i prostytutkami. Ale to właśnie do nas przyszedł Jezus - do chorych, słabych, tych co się źle mają i dopóki nie dostrzeżemy swej marności i potrzeby przyjęcia Zbawiciela, dopóty nie narodzi się w naszych sercach Jezus Chrystus - Król Wszechmocny i Miłosierny. 

Przed przerwą dwie osoby podzieliły się z nami ważnymi wydarzeniami z ich życia i usłyszały informacje zwrotne od innych uczestników spotkania. 

Po przerwie wysłuchaliśmy kolejnej lekcji o wychowaniu z serii wykładów księdza Marka Dziewieckiego. Ten odcinek opowiadał o empatycznym wychowawcy. 
Na koniec zrobiliśmy krótkie ćwiczenie. W parach mieliśmy wypisać jak największą liczbę przyczyn, które mogły spowodować zachowania bohaterów następujących sytuacji: 
- Młody chłopak nie ustępuje miejsca starszej kobiecie w autobusie. 
- W parku miejskim mężczyzna zrywa róże z klombu. 
- Stary człowiek wychodzi ze sklepu z bułką, za którą nie zapłacił. 

Zmówiliśmy modlitwę trzymając się za ręce i rozeszliśmy się, życząc sobie wszystkiego najlepszego na czas świąteczny.

piątek, 25 listopada 2016

Nie możemy nie mówić

Rozpoczęliśmy spotkanie w podstawowym składzie, ale chwilę po modlitwie, w trakcie śpiewu i tuż po nim, przybyli dawno niewidziani znajomi i całkiem nowi goście. Do Małgorzaty, Tereni, Zdzisława, Wiesława i Darka, dołączyli: Monika i Piotr, Jan, Stasiu i Filip, Maria i Ola, Paweł oraz Przemek. 

Na początek posłuchaliśmy trzeciego odcinka z cyklu wykładów ks. Marka Dziewieckiego na temat wychowania. Była w nim mowa o szczegółowych kompetencjach wychowawcy: 

  • Osobista więź z Bogiem, 
  • Bycie świadectwem piękna człowieka – przykład własnego życia, 
  • Radość wychowawcy. 

Zdzisław zajął się omówieniem spraw organizacyjnych. Mówił o planowanym przez grupę przedświątecznym strojeniu choinki, którą wraz z mieszkańcami dzielnicy Rolnicza mamy zamiar urządzić. 

W czasie rundki każdy miał swoje trzy minuty na opowiedzenie o tym, co ważnego wydarzyło się w minionym tygodniu w naszym życiu. 

Tym razem nie udało się obejrzeć zaplanowanego przez Jana filmu z filmoteki Głosu Ewangelii. Przełożymy go na następne spotkanie. Nie zawsze udaje się zrealizować zamierzenia, bo życie jest bogatsze i czasem nie ma potrzeby trzymać się sztywno przyjętego planu. 
Na zakończenie przeczytaliśmy fragment Nowego Testamentu, który mógłby posłużyć za motto do tego filmu, a który jest wskazówką dla nas, jak dzielić się z innymi Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie:

Dzieje Apostolskie 4, 18 - 20
I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.


piątek, 28 października 2016

"High life"

Na rozpoczęcie grupy, pomodliliśmy się i zaśpiewaliśmy kilka pieśni, w tym ... bluesa, miłego dla Jezusa.
Pomimo jesiennej, słotnej pogody, na spotkanie grupy wsparcia przybyli: Zdzisław, Dariusz, Wiesław, Małgorzata, Stasiu, Ariel, Paweł, Piotr, Teresa i jeszcze jeden Paweł. Każdy przedstawił się w kilku słowach, bo były wśród nas nowe osoby. Żeby łatwiej nam było zapamiętać imiona, Małgorzata zaproponowała zabawę w "dynamiczne sylaby". Polegała ona na wypowiedzeniu swojego imienia z jednoczesnym wykonaniem gestu dla każdej sylaby. 

Wysłuchaliśmy drugiego odcinka z cyklu wykładów o wychowaniu, autorstwa księdza dra Marka Dziewieckiego, pt. "Potrzebny wychowawca". 

Oto, jak można określić dojrzałego wychowawcę: 
  1. Wychowawca, mówiąc z przymrużeniem oka, to współczesny "męczennik". 
  2. Wychowawca, to ktoś, kto potrafi ratować wychowanków przed nimi samymi. 
  3. Wychowawca, to największy dobroczyńca ludzkości. 
  4. Wychowawca, to ktoś, kto odnosi wielkie sukcesy w wychowywaniu samego siebie. 
  5. Wychowawca, to ktoś świadomy tego, że jest odpowiedzialny za pomoc (jakość tej pomocy), jakiej udziela wychowankowi, natomiast nie jest odpowiedzialny za drugiego człowieka.
Chwilę podyskutowaliśmy o naszych doświadczeniach wychowawczych, a po przerwie przyszedł czas na wyczekiwaną przez wielu rundkę, czyli możliwość podzielenia się z grupą tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu. 

Słowo Boże na dzisiaj, które polecił nam Zdzisław, przeczytamy w domu. 
W drugim rozdziale Ewangelii Mateusza widać, że początek życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to nie "high life", jak zauważył Zdzisław. 

Ewangelia Mateusza 2 

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się w strony Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

Na zakończenie spotkania grupy wsparcia, każdy przedłożył intencje do wspólnej modlitwy. 


piątek, 14 października 2016

"Nieznanemu Bogu"

Spotkaliśmy się w wąskim gronie pięciu osób, ale nie ma to większego znaczenia, jak liczna jest grupa wsparcia. Zdzisław przypomniał słowa Janka, módlmy się za tych, których nie ma i dziękujmy Bogu za tych, którzy są, a byli - Zdzisław, Wiesław, Darek, Maciej i Krystyna. Pozostali uczestnicy grupy z różnych przyczyn nie mogli być obecni. Przykładowo - Teresa była po operacji i serdecznie grupę pozdrawiała. 

Czytając słowo Boże: Św. Paweł na Areopagu [Dzieje Apostolskie 17, 16 - 34], zastanawialiśmy się nad faktem, że pomimo upływu tysięcy lat pojmowanie Boga przez chrześcijan często i teraz jest podobne, jak wtedy u Greków, którym Św. Paweł zwiastował Ewangelię. Nadal pojmuje się Go budując wielkie świątynie i sadzając w nich posągi ręką ludzką zbudowane. A przecież Bóg nie tam mieszka i nie tak powinniśmy Go czcić. 

Potem śpiewaliśmy pieśni o Jezusie i dla Jezusa przy akompaniamencie gitary Wiesia. 

Nadszedł czas na cotygodniową rundkę, jak minął ostatni tydzień, a potem Krystyna została poproszona przez Zdzisława o relację z ostatniego pikniku - Święto Ziemniaka. 

Na tym pikniku było bardzo wielu uczestników, zarówno mieszkańców ulicy Rolniczej, jak i gości, miedzy innymi z Wędki. Nikt nie pozostał głodny, ponieważ w Zborze na Myśliwskiej ugotowany został wielki gar kartoflanki pod fachowym okiem Bogusi, a na miejscu, na wielkiej patelni smażono placki ziemniaczane. Przy przygotowaniu placków pomagał Brajan, chłopak z Rolniczej. Chwała mu za to. Był dzielny, bo ciasta na placki było całe wiadro. Placki bardzo smakowały, zupa oczywiście też. Nie brakło zabawy. Był quiz na temat znajomości ziemniaka i historii z nim związanych. Quiz nie był łatwy, ale uczestnicy popisali się dobrymi odpowiedziami. Jedna z grup odpowiedziała na wszystkie z pięciu pytań. Przy tej okazji dowiedzieć się było można wiele ciekawych wiadomości i ciekawostek o tej, jakże pospolitej roślinie. Na przykład, skąd się wywodzi i czy kwiaty ziemniaka kiedyś wstawiano do wazonu. Były też zabawne konkursy z Wędki. Wojtek zorganizował np. rzut na odległość drukarką, oczywiście zepsutą. Trzeba było wykazać się siłą i odpowiednią techniką, aby wygrać ten konkurs. Bawiliśmy się do zmierzchu, szkoda tylko, że dzieci z Dzielni i dzieci z Wędki nie do końca chciały bawić się razem, zgodnie i w przyjaźni. Dochodziło do słownych przepychanek zwłaszcza przy trampolinie. Nie chciały też brać udziału razem w konkursie na koniec pikniku, dlatego ten konkurs nie doszedł do skutku. Szkoda, czasem nachodzi nas refleksja, jak tu dziwić się narodom, że ze sobą walczą, skoro tutaj, tak blisko, dzieci nie umieją się dogadać. No, może się w końcu dogadają na następnych imprezach.


sobota, 8 października 2016

Święto Ziemniaka 2016 na Rolniczej

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku ze Święta Ziemniaka, które zorganizowaliśmy wspólnie z Mieszkańcami Rolniczej i Stowarzyszeniem Wędka:

 

środa, 5 października 2016

Zapraszamy na Święto Ziemniaka 2016 na Rolniczą

W nadchodzącą sobotę - 8 października - będziemy smacznie bawić się na Święcie Ziemniaka 2016. Rozpoczynamy o godzinie 14.00 i bawimy się do 22.00. Tradycyjnie będą zabawy, gry i konkursy dla wszystkich. Wspólnie z Mieszkańcami i Wolontariuszami Stowarzyszenia Wędka, będziemy przygotowywać przeróżne potrawy z ziemniaków: kartoflankę, placki ziemniaczane, ziemniaki z ogniska i grillowane. Będą też napoje i słodycze, tak lubiane przez dzieci. Serdecznie zapraszamy do wspólnych zabaw, gotowania i degustowania ziemniaczanych pyszności.
sobota, 1 października 2016

Koncert dla Majstra - 1 października 2016r.

Wiele osób zaangażowało się w zorganizowanie charytatywnego koncertu dla Zdzisława - Majstra. Dla wszystkich, którzy przyszli oraz dla tych, którzy nie mogli być z nami, prezentujemy krótką fotorelację z udanej imprezy: >> Koncert dla Majstra <<

>> Koncert dla Majstra <<

Oprawę muzyczną zapewnili: Muras Project, który na początek odtworzył covery utworów znanych z ostatnich lat, jak i standardów muzycznych oraz czwórka muzyków z zespołu "Zagadka".
Na zakończenie Majster miał dla wszystkich niespodziankę:


środa, 28 września 2016

1 października 2016 - "Dla Majstra Charytatywnie"

Księga Psalmów 23, 4 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, 
Zła się nie ulęknę, 
boś Ty ze mną, 
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. 

Wiele razy słyszeliśmy te słowa Psalmu Dawidowego z ust Zdzisława, lidera grupy Gedeon. 
Słowo Boże ma moc, trafia do naszych serc i tam działa. Daje siłę i niesie pocieszenie wszystkim, którzy takiego pocieszenia potrzebują. 

W najbliższą sobotę - 1 października o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 224, będzie okazja spotkać się ze Zdzisławem i podziękować za Jego wytrwałość w niesieniu Słowa Bożego. 

Oprócz spotkania z Majstrem, będzie można posłuchać muzyki, bowiem przyjaciele organizują koncert charytatywny, a pieniądze zebrane ze sprzedaży cegiełek zostaną przekazane Zdzisławowi.
Przydadzą się na leki, które Zdzisław musi przyjmować, a także na zakup elektronicznej krtani, dzięki której będzie mógł znowu mówić. Po operacji usunięcia krtani, Majster stracił struny głosowe i nie może mówić tak, jak każdy z nas. 

Przed koncertem będzie można kupić "Wstępne cegiełki" w cenie 10 zł. Można też je nabyć wcześniej, w sklepie "Tania Książka" przy ul. Małe Garbary 26. 

Dodatkowo zbierane są pieniądze dla Majstra na konto bankowe  
BGŻ nr: 73 2030 0045 1110 0000 0429 9480 z dopiskiem "Dla Majstra"
Konto to udostępniło Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka w Toruniu.

O Zdzisławie napisano w najnowszym e-wydaniu Tylko Toruń: Diler miłosierdzia, czyli opowieść o Ziomie

"A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! 
I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj!" 
Psalm 90,17

piątek, 16 września 2016

Pan najwyższym dobrem

Spotkaliśmy się, jak co piątek, o godzinie 16:30 w salce na Bydgoskiej 1 w składzie: lider grupy Zdzisław Betlejewski, dalej zgodnie ze wskazówkami zegara siedzieli - Bartosz, Marcin, Krystyna, Jan, Mateusz, Wiesiu, Darek, Ariel. 

Zdzisław pozbawiony przez chorobę możliwości wysławiania, sięgnął po pisak i na tablicy pisemnie wytyczył plan spotkania prosząc Krystynę, aby je poprowadziła. Tak więc zgodnie z planem spotkanie zaczęliśmy modlitwą, co zresztą zawsze ma miejsce. 
W imieniu wszystkich modlił się Wiesiu. Potem, ponieważ na to spotkanie zawitali do nas po raz pierwszy Marcin, Mateusz i Bartosz, przedstawiliśmy się sobie i każdy krótko o sobie opowiedział, to co chciał powiedzieć. 

Nadeszła pora na pieśni i granie, z naszego Śpiewnika. Wybieraliśmy te, na które aktualnie mieliśmy ochotę i śpiewaliśmy razem przy akompaniamencie gitary Wiesia, naszego gitarzysty. Zdzisław napisał na tablicy podziękowanie w jego kierunku i zdanie - Co my byśmy bez Ciebie zrobili? A ty bez nas? No bo rzeczywiście, Wiesiu się tu realizuje, a my mamy chwilę wzruszeń, gdy śpiewamy te piosenki o Jezusie. Proste słowa płynące prosto z serca. 

Omawialiśmy, po pieśniach, ostatni piknik na Rolniczej, podsumowując jego przebieg, dobre strony jego realizacji, ale i pewne niedociągnięcia i niewłaściwe zachowania niektórych uczestników. Zastanawialiśmy się jak na przyszłość im zapobiegać i jakie wobec np. niegrzecznych dzieci wyciągać konsekwencje. Bo, że należało je wyciągać, co do tego zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania. Problem polega na tym jak to zrobić, tak aby dziecko czegoś nauczyć i aby jednocześnie nie czuło się wykluczone albo odrzucone. W końcu to jest zabawa, ale i w niej pewne zachowania jak np. niszczenie sprzętu, kłótnie itp. nie powinny mieć miejsca. 
Darek zaproponował, że może dobrze by było, aby jakaś osoba wcieliła się na kolejnych imprezach w rolę mediatora i czuwała nad jego spokojnym pozbawionym konfliktów przebiegiem, kiedy inni wolontariusze zajęci będą realizacją przydzielonych zadań. Ano zobaczymy, jak to nam się uda. 

Potem przeszliśmy do cotygodniowej rundki jak nam minął tydzień i każdy pokrótce podzielił się z tym, co mu leży na sercu lub przeciwnie, z czego się w tym tygodniu ucieszył. Wszyscy zgodnie podkreślali rolę Boga w swoim życiu, zwrócenia się głównie do Niego ze swoimi problemami. Zdzisław poprosił Krystynę, aby przeczytała 

Psalm 16 z Księgi Psalmów 
Pan najwyższym dobrem.
Zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: "Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą". Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną! Ci, którzy idą za obcymi [bogami], pomnażają swe boleści. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, imion ich nie wymawiam swoimi wargami. Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. 

Rozważaliśmy go wspólnie, wydobywając szczególnie myśl, że kiedy opuszczamy ścieżki Boga sprowadzamy na siebie nieszczęścia, strapienia, bo droga Pana jest dobra, a nasze nie zawsze takie są. Skutki ponosimy, nieraz bardzo boleśnie, ale zawsze jak synowie marnotrawni możemy do Niego powrócić.


poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Wesołe Wakacje 2016 na Rolniczej

W sobotę 6 sierpnia 2016r. bawiliśmy się na wakacyjnym pikniku. Zapraszam na fotorelację z imprezy  >> Zdjęcia <<piątek, 5 sierpnia 2016

6 sierpnia 2016r. - Piknik na osiedlu Rolnicza

W najbliższą sobotę, 6 sierpnia zapraszamy na piknik, który rozpocznie się o godzinie 15.00, na placu zabaw przy ul. Rolniczej 11

Imprezę, przy współudziale z mieszkańcami Osiedla Rolnicza, organizuje Grupa Gedeon. Dofinansowanie na poczęstunek – słodycze napoje, grill i nagrody za udział w konkursach otrzymaliśmy ze środków Miasta Toruń. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!poniedziałek, 25 lipca 2016

Przerwa wakacyjna w sierpniu

W piątek 29 lipca zapraszamy na jeszcze jedną grupę wsparcia przed wakacyjną przerwą.
Wakacje w pełni. My też planujemy przerwę i w sierpniu zawieszamy spotkania.
Na pierwsze spotkanie po wakacjach zapraszamy 2 września na godz. 16.30, do sali nr 1 Wojewódzkiej Poradni Uzależnień i Współuzależnienia przy Szosie Bydgoskiej 1 w Toruniu.


piątek, 22 lipca 2016

Zamartwianie się

Dzisiejsza grupa była prowadzona przez Teresę, a uczestniczyli w niej: Zdzisław, Wiesław, Terenia, Patrycja, Dmitrij, Krystyna, Jan, Małgorzata oraz Paweł, Krzysztof i Ariel. 
Na początek zaśpiewaliśmy dwie pieśni przy akompaniamencie gitary Wiesława i akordeonu Dmitrija. Kiedy zjawił się Jan odśpiewaliśmy wszyscy "Sto lat" na cześć solenizanta. Co prawda Jan obchodził imieniny jakiś czas temu, ale widać było, że nasza niespodzianka sprawiła mu radość. Zdzisław zadbał też o drobny podarunek – breloczek do kluczyków i kartkę imieninową dla fana motocykli. 

Zanim przeszliśmy do zwyczajowej, cotygodniowej rundki, Zdzisław poprosił Krystynę, która zna go najdłużej, żeby przypomniała najważniejsze fakty z jego życia. Sam nie może już, jak to miał w zwyczaju, barwnie opowiadać o sobie, ponieważ po operacji krtani stracił głos. Posłuchaliśmy też opowieści Dmitrija, który w Polsce jest od 12 lat, chwytał się różnych zajęć, a teraz szuka taniego lokum. 
Przy tak licznej grupie, trzeba się było sprężać i każdy miał tyle samo czasu na opowiedzenie skrótu minionego tygodnia. 

Po przerwie Jan zaproponował, żebyśmy rozważyli, po co nam potrzebne jest próżne zamartwianie się. Obrazuje to przypowiastka ze średniowiecznej Anglii o tym, jak to podróżnik w drodze do Londynu spotkał Plagę. Na pytanie wędrowca, ilu ludzi padnie jej ofiarą, Plaga odpowiedziała – 5 tysięcy i dodała – a resztę wykończy strach! Coś w tym jest, bo współczesne badania podają, że jedynie 5% naszych zmartwień, to rzeczywiste problemy, którym trzeba stawić czoła, a reszta to wyimaginowane lęki. 
Czytaliśmy te fragmenty Pisma Świętego, które mogą być lekarstwem na zbędne troski, bo zapewniają nas o tym, że Bóg, jak dobry Tato, ma o nas staranie. 

List do Filipian 4, 6-7 
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. 

List do Hebrajczyków 13, 5 
Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. 

1 List Piotra 5, 6-7 
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 

Psalm 145, 14. 18 
Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych. 
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.


piątek, 15 lipca 2016

Wybaczenie

Na dzisiejszą grupę wsparcia przybyli: Wiesław, Zdzisław, Krystyna, Jan, Teresa, Wiesława, Ariel, Paweł, Olga, Grzegorz i Renata, a spotkanie poprowadziła Małgorzata. 

Rozpoczęliśmy modlitwą i odśpiewaniem kilku pieśni na chwałę Pana. 
Potem Wiesław odczytał przyniesione przez siebie, wypunktowane wskazówki dla rodziców, mające pomóc w utrzymywaniu dobrych relacji w rodzinie. Każdy mógł wypowiedzieć się o tym, co uważa za istotne w przypadku jego własnej rodziny. Wspomnienia często bywają bolesne. Małgorzata zauważyła, że nasza grupa jest wyjątkowa z tego względu, że tworzą ją rodzice i dzieci z rodzin pokaleczonych przez różnego rodzaju nałogi. Możemy dzielić się doświadczeniami, korzystając z przeciwstawnych często punktów widzenia. Dzięki temu spoglądamy z dystansem i uczymy się od siebie nawzajem. Później był czas na opowiedzenie o wydarzeniach z minionego tygodnia. 

Po przerwie, Jan odczytał fragmenty z Pisma Świętego mówiące o przebaczeniu: 

Księga Kapłańska 19, 17-18 
Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! 

W Nowym Testamencie Jezus poucza nas, abyśmy nie mieli pokusy sami wymierzać sprawiedliwość: 

Ewangelia Mateusza 5, 38-42 
Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 

Jezus mówi też, abyśmy miłowali swoich nieprzyjaciół: 

Ewangelia Mateusza 5, 43-48 
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. 

Wysłuchaliśmy reportażu zamieszczonego na stronie Fundacji Głos Ewangelii, zatytułowanego  "Nie jestem w stanie zapomnieć":

Najbardziej porusza w tej historii umiejętność pokonania chęci zemsty za doznane krzywdy. Sami często nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Potrzebujemy Bożej pomocy, aby szczerze i z całego serca wybaczyć.piątek, 8 lipca 2016

Psalmy

W dzisiejszej grupie wsparcia, prowadzonej przez Teresę, uczestniczyli: Terenia, Wiesława, Zdzisław, Wiesław, Darek i Małgorzata. Zaśpiewaliśmy kilka pieśni ze śpiewnika Grupy Gedeon, przygotowanego przez Wiesława. 

Wiesław rozpoczął także tradycyjną rundkę, jak minął tydzień. Każdy z nas przychodzi na grupę z bagażem doświadczeń i dzielimy się nimi, żeby uzyskać zrozumienie, wsparcie, usłyszeć opinię innych. Ważna jest umiejętność uważnego prowadzenia grupy, co bardzo dobrze wychodzi Teresie. Lider grupy – Zdzisław zauważył duży potencjał, który posiada Teresa i wyraził nadzieję, że będzie się kształciła w tym kierunku. Wspomniał też konieczność uzyskania wsparcia finansowego na naukę dla Teresy. 

Słowo Boże, jakie dziś pokrzepiło nas, wyczytaliśmy z Księgi Psalmów. 
Na początek Psalm 7, mówiący o tym, że Bóg przenika nasze serca i zna nasze występki. Małgorzata zauważyła, że Bóg zarządza sąd i do Niego należy wymierzanie sprawiedliwości. Terenia czerpie siłę z tego Psalmu w chwilach, kiedy przytłaczają ją przeciwności. 
Darek zaproponował odczytanie Psalmu 51, który jest pokorną prośbą grzesznika do Boga o wybaczenie. 
Na koniec Teresa przeczytała podnoszący na duchu Psalm:

Psalm 121
Pieśń stopni. Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. 

Małgorzata modląc się tym Psalmem na leśnej ścieżce, dostrzegła swój cień po prawej stronie i dało jej to wielka radość i pewność, że Bóg zawsze towarzyszy nam na szlakach ziemskiej podróży.


piątek, 1 lipca 2016

Deklaracja

Nad przebiegiem dzisiejszej grupy czuwała Krystyna, a uczestniczyli w niej: Zdzisław, Wiesław, Darek, Paweł i Małgorzata. Wiesław rozpoczął spotkanie modlitwą i wspólnym śpiewem na chwałę Pana. 

Małgorzata zaproponowała krótką zabawę w odpowiedzi "Tak / Nie". Kto udzielił najwięcej odpowiedzi "Nie" na proste pytania typu: Czy masz kota? Czy nigdy niczego nie ukradłeś? Czy masz siostrę? – ten odpadał z gry. W czasie zabawy dowiedzieliśmy się troszkę o sobie nawzajem ;) 

Potem była tradycyjna rundka i dzielenie się tym, co nas spotkało w minionym tygodniu, albo tym, co jest dla nas ważne obecnie. 

Na zakończenie, Małgorzata odczytała deklarację z okładki Nowego Testamentu Gedeonitów, dla tych, którzy wciąż szukają właściwej drogi oraz dla tych, którzy już tą drogę znaleźli i kroczą nią każdego dnia. 

Bóg cię kocha 
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3,16 
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian 5,8 

Wszyscy są grzesznikami 
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian 3,23 
Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. List do Rzymian 3,10 

Boże lekarstwo na grzech 
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian 6,23 
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Ewangelia Jana 1,12 

Każdy może być zbawiony właśnie teraz 
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie Jana. 3,20 
Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. List do Rzymian 10,13 
Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. Ewangelia Jana 20,31 

Przyjmij Chrystusa jako swojego Zbawcę 
Jeśli nie wiesz jak to zrobić możesz skorzystać z poniższej modlitwy: 
Wyznaję Bogu, że jestem grzesznikiem i wierzę, że Pan Jezus Chrystus mnie pokochał i umarł za moje grzechy na krzyżu, że został wzbudzony z martwych dla mojego usprawiedliwienia. Teraz przyjmuję i wyznaję Go, jako mojego osobistego Zbawcę i Pana. 

Zapewnienie dla wierzącego 
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. List do Rzymian 10,9 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Ewangelia Jana 5,24


niedziela, 26 czerwca 2016

Piknik na Rolniczej - 25 czerwca 2016r.

W upalne, sobotnie popołudnie, spotkaliśmy się: kibice piłki nożnej, zapaleńcy historii i wojskowości, wielbiciele motocykli, fani gier i zabaw na świeżym powietrzu, smakosze kiełbasek z grilla, cukrowej waty i wszelkich słodkości, mali i duzi, mieszkańcy osiedla Rolnicza i nie tylko, wszyscy chcący miło i ciekawie spędzić razem czas, oddając się swoim pasjom i dzieląc się nimi z innymi. 

Pierwszy dzień wakacji dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Już przed godziną czternastą, kierownik całego zamieszania - Majster, wspólnie z innymi, postawili przestronny namiot, w cieniu którego można było się schronić przed piekącymi promieniami słonecznymi. 
Na początek przewidziane były zabawne konkursy dla najmłodszych, które poprowadziła Krystyna. Dzieci dawały z siebie wszystko, żeby móc cieszyć się zwycięstwem i otrzymaną nagrodą. 
W "strefie kibica" prowadzonej przez Ariela, emocje sięgały zenitu, kiedy polscy piłkarze wygrywali wejście drużyny do ćwierćfinału Mistrzostw Europy! 
Aby wszyscy mieli siły do zabawy, całe zaopatrzenie w przysmaki i napoje, wzięły na siebie dwie drobnej postury kobiety: Teresa i Terenia :) 
Z godnym podziwu (nomen omen) zapałem, Ariel zajął się rozpaleniem grilla. Biorąc pod uwagę panujący niemiłosierny upał, było to nie lada wyczynem, podobnie, jak czuwanie i obsługa grilla podczas całej imprezy. 
Niemniej gorąco dopingowaliśmy Henryka i jego współpracownika, którzy mieli swój "słodki" debiut - po raz pierwszy w swoim życiu, uruchomili maszynkę do robienia waty cukrowej. Każdy chciał spróbować tego przysmaku, więc długa kolejka stała już, zanim udało się uruchomić produkcję tego słodkiego specjału. 

Dzieci i dorośli z żywym zainteresowaniem powitali przybyłych na naszą imprezę członków Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. Dzięki ich pasji do historii, mogliśmy podziwiać oryginalne i zrekonstruowane przedmioty z okresu II Wojny Światowej. 
Na swojej stronie internetowej http://emuzeumhw.pl/ sami piszą o sobie: "naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat historii Kujaw i Pomorza od okresu zaborów aż po współczesność". 
Na zakończenie naszego spotkania z żywą historią, zrobiliśmy sobie wspólną fotografię, na pamiątkę tego "historycznego" wydarzenia ;) 

Zabawa na pikniku trwała jeszcze jakiś czas. Uprzyjemniały ją występy wokalne miejscowych artystek i artystów. 
Trochę wystraszyła nas burzowa chmura nadciągająca z zachodu, która ostatecznie ominęła nas i przeszła bokiem. 

Zapraszamy na fotorelację z pikniku:
niedziela, 19 czerwca 2016

Zapraszamy na piknik 25 czerwca 2016r.

W sobotę 25 czerwca zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki na pikniku dla dzieci i dorosłych, który organizujemy na placu zabaw przy ul. Rolniczej 11
Już od godziny 14.00 rozpoczniemy gry i konkursy dla najmłodszych. 
Na godzinę 16.00 zapraszają członkowie Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. Za sprawą przedmiotów z okresu II Wojny Światowej przeniesiemy się w czasie i spróbujemy dotknąć żywej historii naszej Ojczyzny. 
Od godziny 18.00 aż do ciszy nocnej, każdy - odważny i mniej pewny siebie, będzie mógł zaprezentować swój talent artystyczny śpiewając i tańczą przy muzyce na żywo, którą zapewni mam zespół AKUS. 
Podczas imprezy przewidziane jest wspólne grillowanie, a dla dzieci słodkości i napoje ufundowane przez sponsorów.