wtorek, 29 stycznia 2013

Zbroja Boża - pas prawdy

Dzisiaj panuje jeszcze zimowa aura, ale mróz już zelżał i chyba idzie ocieplenie. Na spotkanie przybyli: Zdzisław, Terenia, Małgorzata, Jan, Darek i Teresa. O minionym tygodniu większość z nas mówiła, że minął niezwykle szybko. Małgorzata rozpoczęła swoją przygodę z nartami biegowymi. Terenia podzieliła się wiadomościami na temat pobytu syna u rodziny. Zdzisław mówił o wynikach badań i zaleceniach lekarskich, co do jego osoby. Janek wspomniał o pracy na rzecz misji. Darek widzi efekty swojej pracy z dziećmi. Teresa cieszy się z postępów syna.

Rozważanie Słowa Bożego Jan rozpoczął od krótkiego przypomnienia historii o Dawidzie i Goliacie. Mocarny Goliat został pokonany przez Dawida, ponieważ zlekceważył przeciwnika i nie założył pełnej zbroi. Goliat podczas walki z Dawidem nie miał hełmu na głowie i to stało się przyczyną jego klęski. Przez kilka kolejnych spotkań będziemy zajmować się omawianiem jednego fragmentu z Nowego Testamentu, opisującego pełną zbroję Bożą. Moc mamy czerpać z Pana, bo nasze własne siły są niczym i nie będą przydatne w boju, jaki toczymy z mocami świata ciemności.

List do Efezjan 6, 10-17: 
W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

Jako pierwszy element zbroi Bożej, święty Paweł wymienia pas prawdy. Ówczesnym wojownikom, jak i współczesnym żołnierzom, pas nadaje status, rangę, ważność. Nawet dzisiaj, kiedy żołnierz zostaje aresztowany – odbiera mu się pas.
O jakiej prawdzie mówi święty Paweł?

Ewangelia Jana 17, 17:
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Ewangelia Jana 14, 6:
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. 

Ewangelia Jana 8, 31-32:
Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Prawda, którą daje nam Jezus, jest prawdą o nas samych. Prawda ta wyswobodzi nas z niewiedzy - kim jesteśmy i od strachu - co nas czeka. Jeżeli znamy prawdę o sobie, to możemy wyruszać na bój. Pas wojownika, który chroni biodra, jest także tą częścią zbroi, do której można przymocować miecz Słowa Bożego, ale o tym będziemy mówić na następnych spotkaniach.


wtorek, 22 stycznia 2013

Królestwo Niebieskie w podobieństwach


Dzisiaj było nas o 130% więcej, niż w ubiegłym tygodniu! To się nazywa wzrost frekwencji, jak z zadowoleniem zauważył Jan ;-)
Do Zdzisława, Małgorzaty i Jana dołączyli Krystyna, Teresa, Wiesiu i Dariusz. 
Lekko napiętą atmosferę złagodziło nasze wspólne śpiewanie. Powiedziano nam kiedyś, że nasze pieśni rozbrzmiewające na korytarzu ośrodka, zachęcają do przyłączenia się.

Dzisiaj dla odmiany grupę poprowadził Jan, a rozpoczął ją wspólną modlitwą. Ze spraw organizacyjnych, Zdzisław poprosił o umieszczenie jego prywatnego numeru telefonu na naszej stronie internetowej. Chce w ten sposób mieć kontakt z zainteresowanymi osobami w czasie swojego pobytu w szpitalu. W ten sposób cały czas będzie pomagał, nawet wtedy, kiedy nie będzie mógł wychodzić do ludzi „na ulicę”. Numer telefonu do Zdzisława Małgorzata doda na zakładce "Kontakt"

Jan oddał głos Tereni, jako że nie było jej dłuższy czas na spotkaniach z powodu choroby. Później każdy z nas opowiedział o swoim minionym tygodniu.

Słowo Boże, które Jan przygotował na dzisiaj zawarte było w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, a były to przypowieści. Porównania, jakich Jezus używał, były zrozumiałe dla współczesnych, bo mówiły o rzeczach, których doświadczali na co dzień: uprawa roli, pieczenie chleba, handel, łowienie ryb. Jezus mówił w podobieństwach, aby zrozumieli go wszyscy. Jednak nie każdemu jest to dane. W przypowieści o ukrytym skarbie pewien człowiek poświęcił wszystko, co miał, aby posiąść skarb, o którym wiedział, że jest bezcenny. On poznał jego wartość, ale nie wszyscy tak by postąpili, nie każdy był „wtajemniczony”. Nie każdy człowiek dostrzega skarb Królestwa Bożego, docenia go i chce mieć w nim udział.

Ewangelia Mateusza 13, 44:

Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, którą poprowadził Zdzisław.


wtorek, 15 stycznia 2013

O strachu


Na spotkanie przybyło nas tylko troje: Małgorzata, Zdzisław i Jan (w takiej właśnie kolejności). Czyżby to grypa „zdziesiątkowała” nasze szeregi? O Tereni wiemy na pewno, że po Sylwestrze się rozchorowała i już dwa tygodnie nie wychodzi z domu. Czekaliśmy jeszcze chwilę na ewentualnych spóźnialskich, ale nie doczekawszy się, zaczęliśmy spotkanie od tradycyjnej rundki – jak minął tydzień.

Małgorzata obejrzała polecany w zeszłym tygodniu przez Krystynę film "Jabłka Adama" . Jej również przypadł on do gustu. Może za tydzień wymienimy wrażenia, bo Janek też zamierza obejrzeć ten film.


Janek przygotował na dzisiejsze spotkanie Słowo Boże pouczające nas o strachu, który na co dzień przeżywamy. Strach i lęk mogą być źródłem grzechu, tak jak to miało miejsce u Abrama, kiedy przybył do Egiptu. Lęk przed wyimaginowanymi wydarzeniami, które wcale mogły nie nastąpić, skłonił Abrama do fatalnego w skutkach kłamstwa:

Księga Rodzaju 12, 11-13

"A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: To jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu."

Z powodu tego kłamstwa, podyktowanego strachem, cierpiało wiele osób:

Księga Rodzaju 12, 17-19
"Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: Cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś: Ona jest siostrą moją, tak że wziąłem ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, weź ją i odejdź."

Obrazy, które podsuwa nam strach, często mające niewiele wspólnego z rzeczywistością, chcemy od siebie odsunąć i wydaje się nam, że tylko naszą zapobiegliwością i własnym staraniem możemy zapewnić sobie spokojne i dostatnie życie.

Ewangelia Łukasza 12, 22-31
"I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki! Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilie - ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: Nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni? Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie; lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane."  

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą n.in. w intencji powrotu do zdrowia tych spośród nas, których gnębi choroba i o Boże błogosławieństwo dla naszych najbliższych.